vineri, 19 februarie 2016

Ce nu trebuie să arăți niciodata la un control ITM.

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) poate veni, în orice moment, în control la sediul angajatorilor, fără nicio înștiințare prealabilă. Firmele sunt obligate să pună la dispoziția inspectorilor documente și informații, în funcție de obiectul controlului, riscând altfel amenzi de până la 10.000 de lei. Cu toate că inspectorii de la ITM au acces nelimitat la date și documente, totuși trebuie să știți că ei nu au dreptul să solicite informații din domenii, în care nu au competență. 

1. Nu arăți nimic, dacă inspectorul nu își justifică prezența.  Art. 15 alin. (1) din HG nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric arată că toată inspecția în domeniul muncii se declanșează după ce este îndeplinită o condiție: inspectorul/inspectorii îți arată ordinul de serviciu. Documentul trebuie să fie completat la toate rubricile – și la data, și la ștampilă, și la tematică.
In al doilea rând, inspectorul trebuie să completeze registrul de control. Regula este cea prevăzută in art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, regulă potrivit cu care organele de control au obligația de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente obligatorii: numele și prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparțin, numărul legitimației de control, numărul și data delegației/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum și temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.
2. Nu arăți ce ți se cere, dar nu face obiectul controlului. O spune de data aceasta chiar Legea 108/1999, la art. 20. Trebuie să prezinți documentele “necesare controlului sau cercetării evenimentului”. Cele care nu fac parte din tematică nu se dau.
3. Nu arăți ce nu ți se cere. Foarte mulți intră în amănunte care nu li se cer și nu reușesc decât să stârnească curiozitatea inspectorilor. Mai grav decât să arăți la cerere documente care nu se justifică e să arăți din proprie inițiativă așa ceva.
4. Nu arăți ce nu e legal să ți se ceară. Spre exemplu,  ITM nu are competența în a verifica modul de calcul a contribuțiilor. Astfel că, nu trebuie să arăți modul în care ai întocmit declarația 112, deoarece nu e problema ITM. Nu te justifici de ce ai organizat doar interviu și nu ai organizat concurs sau examen, dacă nu ești instituție publică. Nu îi interesează pe inspectori de ce ai stabilit așa și nu altfel criteriile de evaluare. In definitiv tu, ca manager, îți stabilești cum faci performanță.
5. Nu arăți ceea ce nu e de competenta ITM să verifice.
6. Nu arăți ce nu ai.
7. Nu arăți documente la care nu ai acces chiar atunci.
8. Nu artăți ceea ce a facut obiectul controlului de la ITM în altă perioadă.
9. Nu arăți ceea ce tțne strict de libertatea de decizie a ta ca angajator. Nu te justifici de ce ai disponibilizat pe un salariat și nu pe altul – aceasta e atribuția instanței. Dar chiar și instanța poate verifica doar aspectele procedurale, fără să poată hotărâ în locul angajatorului.