luni, 16 noiembrie 2015

CE ESTE SI CUM FUNCTIONEAZA UN SRL-DEBUTANT (SRL-D)

În cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), s-a lansat Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.

Practic, orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii poate infiinta o SRL- D:

– are capacitate juridică deplină de exerciţiu
– anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai fost acţionar, asociat sau membru al organelor de conducereale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
–înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;Societatea astfel infiintata este obligatoriu o microintreprindere (platitoare de impozit pe venit 3%) care functioneaza pe perioada nedeterminata.

SRL-D poate fi infiintata de cel putin un intreprinzator asociat unic sau maxim 5 asociati care indeplinesc conditiile pentru a deveni intreprinzatori debutanti precizate mai sus.

Poate fi administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati.

Societatea comerciala debutanta are in obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN dar printre aceste domenii nu pot fi : intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii,explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.

Daca ulterior infiintarii SRL-D doreste sa aleaga alte domenii de activitate, fiecare domeniu nou ales va inlocui unul dintre cele alese initial as a fel incat sa ramana tot 5 domenii de activitate pe care societatea sa le poata presta. Daca taxele de infiintare ale societatii nu se platesc la infiintare, mentiunile ulterioare privind inlocuirea domeniilor de activitate sau a asociatilor se platesc.

Deasemenea, taxele cu privire la lichidarea societatii de tip SRL-D se platesc.

Ulterior infiintarii obligatiile unei SRL-D sunt:

– să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.

– să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin un salariat chiar daca incepand cu 1 februarie calitatea de microintreprindere pentru un SRL nu mai presupune angajarea a cel putin un salariat. Pentru SRL-D aceasta conditie este inca necasara.

– daca SRL-D intentioneaza sa obtina fonduri europene nerambursabile in limita a 10.000 euro aceasta este obligata sa angajeze cu contract de munca cel putin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor  până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând intreprinzătorului debutant. Nu este obligatoriu ca o SRL-D sa acceseze fondurile europene dar are aceasta facilitate daca indeplineste conditiile necesare.

– să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.

– să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.

Microintreprinderea de tip SRL-D beneficiaza de urmatoarele facilitati:

– Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Atentie! Aceasta inseamna ca SRL-D nu datoreaza doua contributii  si anume CAS angajator si fond de risc si accident. Restul contributiilor sunt aceleasi. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior.

Atentie!
Calitatea de microintreprindere debutant se pierde in urmatoarele situatii:

– la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii

– in orice moment in care se constata ca societatea nu mai indeplineste conditiile obligatorii

– la data la care intreprinzatorul debutant decide incetarea activitatii

– cand a fost declansata procedura de insolventa

– in termen de 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite

– la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro (la atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, oficiul registrului comerţului în acărui rază teritorială se află sediul său social).

În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii din SRL-D in SRL.

Tratamentul fiscal și contabil aplicabil este același cu cel de la SRL-ul comun.

Infiintari rapide de firme SRL, SRL-D, SRL microintreprindere, PFA-uri si Intreprinderi individuale sau alte forme comerciale
CONSULTANTA GRATUITA pentru cea mai buna solutie in alegerea firmei:
Tel: 0747.220.176